Email Drukuj PDF

WSPÓŁPRACUJ Z NAMI - ZAREKLAMUJ SIĘ W EBIB!

Jeżeli powodzenie TWOJEJ FIRMY zależy od kilkunastu tysięcy bibliotek, bibliotekarzy czy ośrodków informacji, jesteś producentem oprogramowania, sprzętu dla bibliotek, wydawcą książek, czasopism, nowych mediów lub programów edukacyjnych, księgarzem, chcesz dystrybuować informacje do najdalszych zakątków Polski - skorzystaj z naszej oferty! Jeżeli chcesz kooperować z bibliotekami, realizować wspólny projekt, tworzyć nowe idee - napisz do nas!

INWESTUJ PERSPEKTYWICZNIE!

Działamy w ramach Stowarzyszenia EBIB - organizacji pozarządowej (non-profit). Przekazane na rzecz EBIB kwoty możesz odpisać od podatku, jako darowiznę na cele edukacyjne lub kulturalne.

Cennik

W sprawach reklamy prosimy kontaktować się z: Dagmarą Sawicką

Sekretarzem Stowarzyszenia EBIB


EBIB jest ważnym serwisem informacyjnym dla bibliotekarzy i specjalistów informacji. Miesięcznie mamy ponad 100 tysięcy wejść do serwisu. Popularność EBIB dynamicznie rośnie. Poza bieżącymi informacjami - dostępem do katalogów on-line i baz danych rozproszonych po kraju - redagujemy także pierwsze w Polsce pełnotekstowe czasopismo elektroniczne dla bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej. Od niedawna także rozwijamy dodatkowe zadania:

  • organizowanie i koordynację współpracy bibliotek w skali kraju;
  • pośredniczenie we współpracy międzynarodowej;
  • tworzenie nowych serwisów informacyjnych na życzenie bibliotekarzy;
  • koordynujemy programy i organizujemy konferencje.

Biblioteki na świecie są postrzegane jako ważne ogniwa w przesyłaniu informacji. To one stanowią centra dystrybucji profesjonalnej i uporządkowanej informacji. Jeśli założymy, że informacja to pieniądz - to można prognozować, że znaczenie bibliotek i bibliotekarzy w naszym kraju będzie rosło stosunkowo szybko, pod warunkiem, że będą się zmieniać warunki pracy bibliotek i ludzi. To zamierzamy propagować i czynić przez nasz serwis. Jego ocena w polskim środowisku bibliotekarskim jest coraz lepsza.

Zespół EBIB współpracuje z wieloma wydawcami i redakcjami czasopism z dziedzin związanych z nowoczesnymi mediami. Współuczestniczy w budowaniu polityki informacyjnej rządu polskiego biorąc udział w pracach Ministerstwa Nauki czy Kultury, lobbuje na rzecz bibliotek i ich czytelników, rozmawia z decydentami o jak najlepszym wykorzystaniu bibliotek w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, nawiązuje kontakty z bibliotekarzami za granicą, żeby implementowaĆ innowacyjne rozwiązania w kraju.

Bożena Bednarek-Michalska
Wice-Prezes Stowarzyszenia EBIB