Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Redaktorzy prowadzący numery

Beata Antczak-Sabala
Lidia Derfert-Wolf
Rafał Drewnowski
Anna Filipowicz

Bożena Grocholska
Anna Komperda

Katarzyna Kozak
Dorota Lipińska
Magdalena Maciąg
Marzena Marcinek
Dagmara Sawicka
Iwona Sójkowska
Katarzyna Zys

Zespół korekty

Beata Antczak-Sabala - kierownik
Zuzanna Helis
Katarzyna Kozak
Izabella Milewska-Warta
Iwona Sójkowska
Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna

Joanna Broniarczyk - joanna.broniarczyk@nowyebib.info
Maciej Dynkowski

Wszyscy redaktorzy mają standardowy adres: imię.nazwisko