Książki i sztuka

Iwona Sójkowska, Dagmara Sawicka - Felieton wstępny - Książki i sztuka

Artykuły

Jadwiga Wielgut-Walczak - Galeria Jednej Książki

Badania, teorie, wizje

Iwona Sójkowska - Wystawy w Bibliotece Politechniki Łódzkiej w ujęciu historycznym

SprawozdaniaBiuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska - Nr 9/2010 (118) grudzień. - Stowarzyszenie EBIB, 2010. - Czasopismo elektroniczne. - Książki i sztuka. - /2010/118/index.php-. - ISSN 1507-7187.

Biuletyn EBIB jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Polska


blog comments powered by Disqus