Szanowni Państwo,

Redakcja zabiega o stałe podnoszenie jakości czasopisma, dlatego zachęcamy Państwa do współpracy w tym zakresie. Podnosząc jakość, musimy przestrzegać prawa i zasad, jakimi rządzą się elektroniczne publikacje. Wprowadzamy nowe formy współpracy z autorami, które mogą na początku wydawać się uciążliwe, ale są konieczne. Przed wysłaniem tekstu do redakcji Biuletynu EBIB warto się upewnić, czy redaktor naczelny lub prowadzący numer przyjmie tekst. Jeśli tekst zostanie przyjęty do druku należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

POBIERZ:

Formularz zgłoszenia dokumentu do druku (DOC)

PRZECZYTAJ:

Zasady edycji dokumentu elektronicznego dla EBIB

POBIERZ:

Umowa o korzystanie z utworu autorskiego (DOC)

Formularz należy wypełnić tylko dla artykułu (na formy krótsze zasada ta nie obowiązuje) i przesłać je na adres redakcji (poniżej podany). Umowę wypełniają tylko autorzy, którzy nie chcą swoich utworów publikować na licencji Creative Commons. Drukowanie w EBIB jest dobrowolne i wiąże się z nieodpłatnym udostępnieniem utworu autorskiego w Internecie - od roku 2008 także na licencji Creative Commons 2.5, Uznanie autorstwa. Autor ma obowiązek zapoznać się z pełnym tekstem licencji (patrz w stopce). Aby drukować w Biuletynie EBIB, należy pamiętać o następujących sprawach:

 • Teksty powinny być związane z tematem numeru, jeśli nie są mogą być drukowane jedynie w dziale Badania, teorie, wizje.
 • Objętość tekstu nie powinna przekraczać 15 stron maszynopisu (2000 znaków na stronie).
 • Komunikat musi być krótki, nie więcej niż 3 strony (6000 znaków).
 • Teksty podlegają ocenie przez Kolegium Redakcyjne.
 • Przyjmujemy artykuły w języku angielskim. Zachęcamy naszych autorów do nadsyłania swoich prac razem z przekładem.
 • Materiały przyjmujemy tylko w plikach o formacie txt, doc lub rtf z polskimi znakami.
 • Teksty powinny zawierać: imiona i nazwiska autorów, nazwę instytucji, miejscowość, tytuł pracy oraz wykaz literatury cytowanej.
 • Pliki graficzne do tekstów należy przesyłać osobno w formacie GIF, PNG lub JPG. W tekście prosimy wyraźnie zaznaczyć miejsce obrazka umieszczając jego numer i opis. Nazwa pliku graficznego powinna odpowiadać numerowi nadanemu mu w tekście.

Materiały publikuje się w następujących działach:

 • Artykuły tematyczne
 • Badania, teorie, wizje
 • Sprawozdania
 • Komunikaty
 • Inne.

Dla publikacji do działów: "Artykuły", "Badania, teorie, wizje" zalecamy nadesłanie abstraktu (do 10 zdań) w języku polskim i angielskim. Teksty podlegają redakcji: skracaniu, uzupełnianiu śródtytułami, zmianie formatu, porządkowaniu zgodnie ze standardami EBIB itp. Teksty podlegają wielostopniowej korekcie. Autor powinien przesłać tekst po wstępnej polonistycznej korekcie językowej. Źle napisane teksty będą odrzucane. Uzgodnienia z autorami prowadzą: redaktor naczelny lub redaktor prowadzący dany numer. Redakcja pracuje bez wynagrodzenia, nie płaci także honorariów autorom.

KONTAKT: Redaktor Naczelna Bożena Bednarek-Michalska.

 


Biuletyn EBIB jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Polska.