Ewidencja i opracowanie zbiorów 

B. Grocholska, K. Kozak -  Felieton wstępny

Artykuły

Badania, teorie, wizje

Komunikaty


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska - Nr 7/2010 (116) październik. - Stowarzyszenie EBIB, 2010. - Czasopismo elektroniczne. - Ewidencja i opracowanie zbiorów. - : http://www.ebib.info/2010/116/index.php. - ISSN 1507-7187.

 

Biuletyn EBIB jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Polska.


blog comments powered by Disqus