Kultura organizacyjna bibliotek

Marzena Marcinek, Lidia Derfert-Wolf - Felieton wstępny

Artykuły

Badania, teorie, wizje

Agnieszka Strzelecka - Czytelnictwo pracowników naukowych – badania ankietowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sprawozdania


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska - Nr 8/2010 (117) listopad. - Stowarzyszenie EBIB, 2010. - Czasopismo elektroniczne. - Kultura organizacyjna bibliotek. - http://www.ebib.info/2010/117/index.php. - ISSN 1507-7187.

Biuletyn EBIB jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Polska


blog comments powered by Disqus