Nowy wymiar zabezpieczenia zbiorów

Bożena Bednarek-Michalska - Felieton konserwatorski
Artykuły
Włodzimierz Brzeźniak - Krajowy magazyn danych

Badania, teorie, wizje

Komunikaty

Sprawozdania
Monika Markiewicz - Forum IT IBM Polska


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska - Nr 6/2010 (115) sierpień/wrzesień. - Stowarzyszenie EBIB, 2010. - Czasopismo elektroniczne. - Nowy wymiar zabezpieczania zasobów. - : http://www.ebib.info/2010/115/index.php. - ISSN 1507-7187.

 

Biuletyn EBIB jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Polska.


blog comments powered by Disqus