Redaktor: Bożena Bednarek-Michalska

 Numery archiwalne:

 9/2010  (118) Książki i sztuka
 8/2010  (117) Kultura organizacyjna bibliotek
7/2010 (116) Ewidencja i opracowanie zbiorów
6/2010 (115) Nowy wymiar zabezpieczania zasobów
5/2010 (114) Ścieżki kariery i rozwoju bibliotekarzy
4/2010 (113) Cyberkłopoty i pułapki sieci
3/2010 (112) Moda, antymoda, design w bibliotekach – festiwal pięknych życzeń
2/2010 (111) Biblioteki narodowe
1/2010 (110) Bariery i informacja
9/2009 (109) Biblioteka – partner w biznesie
8/2009 (108) Finanse w bibliotece
7/2009 (107) Digitalizacja w Polsce i Europie
6/2009 (106) Informacja i edukacja w bibliotekach pedagogicznych
5/2009 (105) Staże zagraniczne bibliotekarzy
4/2009 (104) E-learning – doświadczenia polskich bibliotekarzy
3/2009 (103) Architektura i wystrój wnętrz w bibliotekach
2/2009 (102) Open source a biblioteki
1/2009 (101) Wolna kultura i edukacja
9/2008 (100) EBIB – czasopismo otwarte
8/2008 (99) Mierniki oceny czasopism i naukowców
7/2008 (98) Seniorzy w bibliotekach - projekty
6/2008 (97) Alternatywnie o Open Access
5/2008 (96) Wydawcy a biblioteki - problemy
4/2008 (95) Aktywna prowincja
3/2008 (94) Biblioteki bez papieru
2/2008 (93) Księgarnie a biblioteki
1/2008 (92) Kultura konwergencji - idzie nowe
10/2007 (91) Nowe kierunki badań bibliotekoznawczych
9/2007 (90) E-czasopisma i serwisy bibliotekarskie w Europie
8/2007 (89) Selekcja zbiorów bibliotecznych
7/2007 (88) Bogactwo sieci
6/2007 (87) Młodzi piszą
5/2007 (86) Współpraca zagraniczna bibliotek
4/2007 (85) Technika i innowacje dla bibliotek
3/2007 (84) Elektroniczne publikacje - nowe trendy i badania
2/2007 (83) Kolory niemożności bariery w rozwoju bibliotekarstwa w Polsce
1/2007 (82) Historyczne szpargały
11/2006 (81) Stan i perspektywy polskich zasobów cyfrowych w Internecie
10/2006 (80) Kreowanie nowego modelu bibliotekarza
9/2006 (79) Od Misia do Cogito czasopisma dla dzieci i młodzieży
8/2006 (78) Bibliotekarstwo krajów Europy Środkowej
7/2006 (77) Technologie informacyjne
6/2006 (76) W drodze do biblioteki
5/2006 (75) Śladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa
4/2006 (74) Digitalizacja - kierunki działań Europy i Polski
3/2006 (73) Open Access i inicjatywy pokrewne
2/2006 (72) @your library
1/2006 (71) Zasoby bibliotek - prezentacja, informacja, nowości
9/2005 (70) Zasoby bibliotek - prezentacja, informacja, nowości
8/2005 (69) Informacja w ochronie zdrowia
7/2005 (68) Dwa kroki do przodu
6/2005 (67) Pozazawodowe zainteresowania bibliotekarzy
5/2005 (66) Filtrowanie, kontrola i ochrona sieci
4/2005 (65) Bibliotekarze na językach
3/2005 (64) Książka dla dzieci i młodzieży
2/2005 (63) Dostęp do informacji
1/2005 (62) Szkolenia dla użytkowników
10/2004 (61) Regionalna współpraca bibliotek
9/2004 (60) Biblioteki i sponsorzy
8/2004 (59) Biblioteki a zagrożenia. Ochrona zasobów
7/2004 (58) Jednoosobowe zarządzanie biblioteką
6/2004 (57) Informacja w sieci
5/2004 (56) Public relations w bibliotekach
4/2004 (55) Alternatywnie i wesoło
3/2004 (54) Czytelnictwo dzieci i młodzieży
2/2004 (53) Biblioteki a prawo
1/2004 (52) Niepełnosprawni w bibliotece
11/2003 (51) Czytelnik czy klient?
10/2003 (50) Mniejszości narodowe a biblioteki
9/2003 (49) Internetowe systemy wymiany i przesyłania informacji
8/2003 (48) Standardy i oceny funkcjonowania bibliotek
7/2003 (47) Społeczeństwo informacyjne - co i jak budujemy?
6/2003 (46) Internet i copyright
5/2003 (45) Biblioteki wyższych szkół niepublicznych - problemy i nowe rozwiązania organizacyjne
4/2003 (44) Organizacje bibliotekarskie
3/2003 (43) Dzieci, książka, biblioteka
2/2003 (42) Digitalizacja i narodowe zasoby elektroniczne - projekty i strategie
1/2003 (41) Biblioteki publiczne wielkich miast
11/2002 (40) Informacja biznesowa
10/2002 (39) Współczesna sztuka edytorska
9/2002 (38) Użytkownicy systemów sieciowych
8/2002 (37) Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy
7/2002 (36) Konsorcja i współpraca bibliotek
6/2002 (35) Biblioteki kościelne i teologiczne
5/2002 (34) Licencje dla bibliotek
4/2002 (33) Standardy i organizacja
3/2002 (32) Reklama usług bibliotecznych
2/2002 (31) Jakość w bibliotekarstwie cz. II. Konfrontacje praktyczne
1/2002 (30) Jakość w bibliotekarstwie cz. I. Teorie - projekty - kształcenie
11/2001 (29) Wykorzystanie bibliometrii w bibliotece
10/2001 (28) Rynek książki
9/2001 (27) Biblioteki pedagogiczne i szkolne
8/2001 (26) Wiosna bibliotek publicznych czy stracone złudzenia?
7/2001 (25) Biblioteki polskie po wejściu do Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia
6/2001 (24) Zabezpieczenie i ochrona zbiorów
5/2001 (23) Biblioteki lokalne jako ośrodki informacji regionalnej
4/2001 (22) Architektura bibliotek
3/2001 (21) Projekty menedżerskie dla bibliotek
2/2001 (20) Polityka państwa a biblioteki
1/2001 (19) Czasopisma elektroniczne
18/2000 (18) Bibliotekarz dziedzinowy
17/2000 (17) Prawo w bibliotekach
16/2000 (16) Zarządzanie biblioteką
s2/2000 (s2) Numer Specjalny 2. MTK Frankfurt
15/2000 (15) Polskie serwisy internetowe ogólne i specjalne
s1/2000 (s1) Numer Specjalny 1. Gromadzenie Zbiorów - Sztuka Integracji
14/2000 (14) Elektroniczne dokumenty
13/2000 (13) Granty dla bibliotek
12/2000 (12) Numer jubileuszowy
11/2000 (11) Biblioteki fachowe
10/2000 (10) Systemy biblioteczne
9/2000 (9) Biblioteki u progu XXI wieku
8/1999 (8) Biblioteki wirtualne, biblioteki cyfrowe...
7/1999 (7) Serwisy WWW
6/1999 (6) Bazy biblioteczne
5/1999 (5) Edukacja bibliotekarzy
4/1999 (4) Multimedia
3/1999 (3) Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem bibliotek
2/1999 (2) Internet w bibliotekach
1/1999 (1) Czy istnieje środowisko bibliotekarzy?

blog comments powered by Disqus