Email Drukuj PDF

Biuletyn EBIB jest czasopismem fachowym dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999  roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Jego zasób jest planowany w formie numerów tematycznych przez bibliotekarzy, którzy nadsyłają swoje propozycje do redakcji. Struktura Biuletynu EBIB składa się z:

  • Artykułów głównych tematycznych,
  • Badań, Teorii, Wizji - artykułów niemieszczących się w temacie,
  • Komunikatów,
  • Sprawozdań,
  • Innych działów budowanych w miarę potrzeb.

Redakcja Biuletynu EBIB składa się z doświadczonych bibliotekarzy, którzy pracują w kilku zespołach: redaktorskim, technicznym, korekty oraz tłumaczeń. Czasopismo nie jest recenzowane, ponieważ nie dało się to pogodzić z częstotliwością jego ukazywania. Teksty podlegają weryfikacji redaktorskiej. Każdy numer Biuletynu EBIB ma swojego redaktora prowadzącego, który odpowiada za kształt numeru,  jego jakość i komunikację z autorami.

Redaktorką naczelną jest: Bożena Bednarek-Michalska


Biuletyn EBIB jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Polska.