Biuletyn EBIB 4/1999 (4) lipiec-sierpień, Multimedia

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 4/1999(4) lipiec-sierpień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich.

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Stanisław Skórka

Korekta:
Bożena Bednarek-Michalska
Joanna Grześkowiak
Monika Niemirowska
Marek Jurowski

Redakcja techniczna:

redakcja.ebib@gmail.com


Multimedia

Felieton wstępny

Artykuły
Małgorzata Góralska
     Fenomen multimediów
Aleksander Radwański
     Multimedia - od książki do gry
Hanna Batorowska
      Propozycja multimedialnej edukacji bibliotekarzy szkolnych
Irena Pulak
     Czy multimedia mogą pomóc w kształceniu przyszłych nauczycieli?
Bożena Bednarek-Michalska
     Kurs internetowy dla studentów - kształcenie medialne w bibliotece uniwersyteckiej
Michał Rogoż
     Komputer w bibliotece szkolnej jako narzędzie informacji i edukacji multimedialnej
Urszula Puszkiewicz
     NETMEETING - nie tylko pogawędki w sieci
Bożena Jarosz
     "Moje pierwsze zabawy matematyczne" - próba anlizy i oceny
     Ranking programów multimedialnych, czyli co wybrać, żeby nie żałować

Sprawozdania:
Bożena Bednarek-Michalska
     Sesja IINTE - wrażenia z podróży do Warszawy
Elżbieta Kałuża
     Problematyka czasopism a funkcje biblioteki akademickiej w procesie naukowo-dydaktycznym

Komunikaty:
Anna Filipowicz
     Warto wiedzieć ...


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 4/1999 (4) lipiec-sierpień. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Multimedia. - : http://www.ebib.info/2010/4/index.php. - ISSN 1507-7187