Biuletyn EBIB 2/1999 (2) maj, Internet w bibliotekach

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 2/1999(2) maj

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich.

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Aleksander Radwański

Korekta:
Bożena Bednarek-Michalska
Joanna Grześkowiak
Monika Niemirowska
Marek Jurowski

Redakcja techniczna:

redakcja.ebib@gmail.com


Internet w bibliotekach

Felieton wstępny

Artykuły
Anna Filipowicz
     Nowe media w pracy działu gromadzenia
Mikołaj Ochmański
     Wszechobecna książka we wszędobylskim Internecie
Anna Osiewalska, Aureliusz Potempa
     Uwagi o przewodnikach Internetowych dla użytkowników informacji elektronicznej. Na podstawie własnych doświadczeń z pracy nad przewodnikiem Ekonomia on-line
Aleksander Radwański
     Internet - źródło informacji czy narzędzie rozpowszechniania pornografii?
Stanisław Skórka
     Biblioteka szkolna - online. Strona WWW - nowe narzędzie informacji
Marek Stepowicz
     Czasopisma w Internecie
Jadwiga Wielgut-Walczak
     Internet w polskich bibliotekach szkolnych i publicznych - szansa czy zagrożenie?

Rozmowa:
     "...Internet jest dla mnie wszystkim..."
     Listy do redakcji

Komunikaty:
Beata Łaszewska-Radwańska
     Badania z wykorzystaniem Internetu. Współpraca bibliotek szkolnych z publicznymi
Jadwiga Kołodziejska
     Przyszłość bibliotek powiatowych
Mikołaj Ochmanski
     Refleksje po sympozjum BOBCATSSS'99
Anna Filipowicz
     Warto wiedzieć ...


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 2/1999 (2) maj. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Internet w bibliotekach. - : http://www.ebib.info/2010/2/index.php. - ISSN 1507-7187